NiezalogowanyChrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych Teen Challenge w Broczynie oferuje świadczenia medyczne w następujących zakresach działania: